Nhiều chủ đầu tư còn chây ỳ nộp tiền trồng rừng thay thế

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 06/11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bắc Kạn tiến hành giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn từ năm 2020 đến nay đối với Sở NN&PTNT; Quỹ Phát triển đất rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh.
Đại diện các sở, ngành liên quan tham gia buổi giám sát.

Đại diện các sở, ngành liên quan tham gia buổi giám sát.

Từ năm 2020 đến nay có 339 công trình, dự án có sử dụng đất rừng được HĐND tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích với tổng diện tích hơn 570ha. Trong đó có 88 công trình, dự án đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế; số còn lại là chưa thực hiện trồng rừng thay thế, chưa nộp tiền trồng rừng thay thế hoặc chưa nộp hết tiền trồng rừng thay thế.

Tại buổi giám sát, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được các ngành chỉ ra như: Một số công trình, dự án chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia; việc thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng để chuyển sang mục đích làm nhà ở của các hộ gia đình có diện tích nhỏ rất khó trong việc lập dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc bố trí quỹ đất thuộc rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để triển khai trồng rừng thay thế khó triển khai vì địa hình manh mún, chia cắt; nhiều chủ đầu tư còn chây ỳ, chậm nộp tiền trồng rừng thay thế...

Buổi giám sát còn làm rõ một số nội dung mà các đại biểu quan tâm, về tình hình sử dụng, quản lý, sử dụng quỹ trồng rừng thay thế; thông tin tiến độ các dự án…

Đại diện các sở, đơn vị đề xuất, kiến nghị xem xét tháo gỡ khó khăn như: Cho chủ trương rà soát, tổng hợp điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng; kiểm soát chặt chẽ các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác ngay từ khâu đề xuất quy hoạch, kế hoạch, danh mục đến triển khai thực hiện dự án...

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến của các đơn vị, đồng thời tổng hợp để kiến nghị các nội dung lên cấp có thẩm quyền./.

Xem thêm