Nông dân Chợ Đồn phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa

Hiện nay diện tích lúa trên địa bàn Chợ Đồn đang trong giai đoạn đẻ nhánh, cây sinh trưởng tốt. Tuy nhiên, thời tiết mưa ẩm nồm kéo dài tạo thuận lợi cho sinh vật gây hại phát triển. 

Nông dân xã Ngọc Phái nhặt ốc bươu vàng
Nông dân xã Ngọc Phái nhặt ốc bươu vàng

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, ốc bươu vàng đang gây hại rải rác ở các xã Bình Trung, Phương Viên, Đồng Thắng, Ngọc Phái, mật độ phổ biến 1 con/m2, cao 2 con/m2, tỷ lệ nhiễm nhẹ khoảng 1,2ha. Bà con đang phòng trừ bằng các biện pháp thủ công như nhặt tay.

Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, trong thời gian tới một số bệnh tiếp tục gây hại trên cây lúa như: Bệnh nghẹt rễ, rầy nâu, rầy lưng trắng và bệnh đạo ôn. Trên cây ngô xuất hiện sâu xám, sâu đục thân, sâu keo mùa thu gây hại. Để hạn chế thấp nhất các tác nhân gây hại, ngành chuyên môn huyện đã khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng, chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn.

Đối với các diện tích bị đổ sau lũ cần tập trung dựng lại cây, áp dụng các biện pháp kỹ thuật phun rửa lá, bón thúc để cây sinh trưởng, phát triển bình thường. Với diện tích không đủ khả năng phục hồi, cần vệ sinh đồng ruộng để tiến hành trồng ngô ngắn ngày với các giống: AG 59, HN88, MX10 hoặc cây đỗ xanh./.

Thu Trang

Xem thêm