Pác Nặm: Năng suất lúa xuân ước đạt 54,5 tạ/ha

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân huyện Pác Nặm đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân; tích cực làm đất, chuẩn bị các điều kiện để gieo cấy vụ mùa.

Người dân thôn Phiêng Luông, xã Công Bằng (Pác Nặm) thu hoạch lúa vụ xuân.
Người dân thôn Phiêng Luông, xã Công Bằng (Pác Nặm) thu hoạch lúa vụ xuân.

Vụ xuân năm 2022, toàn huyện gieo cấy trên 826ha lúa, các giống chủ lực gồm: Khang dân 18, Japonica, Việt Lai 20, Hà Phát 3, Nhị ưu 838, Sán ưu 63, Đại Dương 1, HDT10... Mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của cơ quan chuyên môn, các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh ngay từ đầu vụ nên lúa phát triển tốt. Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch xong khoảng 80% diện tích lúa xuân, dự ước năng suất đạt 54,5 tạ/ha, sản lượng hơn 4.505 tấn, đạt 100% kế hoạch.

Cùng với thu hoạch lúa xuân, bà con nông dân tích cực làm đất, chuẩn bị các điều kiện về giống, nguồn nước để gieo cấy vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất./.

Thanh Hảo

Xem thêm