Phát động hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập trong LLVT

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trong LLVT tỉnh. Đại tá Lã Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi lễ.
Đại diện các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh ký kết thi đua hưởng ứng phong trào.

Đại diện các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh ký kết thi đua hưởng ứng phong trào.

Nội dung phát động hưởng ứng tập trung vào một số chỉ tiêu chủ yếu như: Thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án về xây dựng xã hội học tập; nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các tổ chức quần chúng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ được tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, công dân học tập toàn cầu, với tinh thần “Học nữa, học mãi”.

Thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cán bộ, chiến sĩ thông qua việc xây dựng các mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập” trong cơ quan, đơn vị; thường xuyên bảo đảm kinh phí, cơ sở sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện bảo đảm tốt nhất đáp ứng nhu cầu học tập cho cán bộ, chiến sĩ./.

Xem thêm