ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH BẮC KẠN:

Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 05/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 02 năm thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương.
Đại tá Lã Văn Hào, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đại tá Lã Văn Hào, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đại tá Lã Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn chủ trì. Cùng dự có đồng chí Hoàng Văn Bảy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 02 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, Đảng ủy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, tổ chức giáo dục, quán triệt và thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra; cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; từ năm 2022 đến năm 2023 Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn được Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; nhiều tập thể, cá nhân được Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng.

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, bàn phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức thực hiện: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847, chuyên đề hằng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII). Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”…

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc./.

Xem thêm