Tăng cường công tác quản lý cư trú của người nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
BBK - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Văn bản số 1268/UBND-VXNV ngày 06/3/2023, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phối hợp trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Trên trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Bắc Kạn có mục khai báo tạm trú cho người nước ngoài, trong đó hướng dẫn chi tiết cách khai báo cho cơ sở lưu trú.

Trên trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Bắc Kạn có mục khai báo tạm trú cho người nước ngoài, trong đó hướng dẫn chi tiết cách khai báo cho cơ sở lưu trú.

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cơ bản thực hiện đúng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về cư trú, hoạt động của người nước ngoài, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Công an tỉnh, công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn còn một số hạn chế, bất cập như: Vẫn còn tình trạng người nước ngoài đến cư trú, hoạt động bất hợp pháp; việc phối hợp trong công tác quản lý cư trú, khai báo tạm trú của người nước ngoài còn chưa đồng bộ, kịp thời, thiếu sự trao đổi thường xuyên; một số công ty, doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định; một số địa phương còn coi đây là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an nên chất lượng, hiệu quả công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài chưa được toàn diện…

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quản lý nhà nước về hoạt động, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phát huy vai trò của tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân, huy động được đông đảo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền.

Quản lý chặt chẽ người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa phương. Chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác quản lý cư trú của người nước ngoài, nhất là công tác khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên địa bàn, chú ý những địa điểm, cơ sở lưu trú cho người nước ngoài...

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để các cơ sở cho người nước ngoài lưu trú thực hiện nghiêm việc khai báo thông qua Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (Trang khai báo tạm trú cho người nước ngoài). Chủ động kiểm tra đối với số lao động là người nước ngoài đang làm việc tại địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú, lao động, cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đối với các cơ quan, đơn vị chủ trì mời, đón tiếp cá nhân, tổ chức, đoàn người nước ngoài vào làm việc tại đơn vị, địa phương phải báo cáo thông tin của người nước ngoài (thành phần, nội dung, thời gian, địa điểm làm việc) bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh để phối hợp hướng dẫn, thực hiện công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh./.

Xem thêm