Thanh Vận phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Thanh Vận (Chợ Mới) đạt 11/19 tiêu chí. Theo lộ trình, xã phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2023.
Chợ trung tâm xã Thanh Vận đang được đầu tư tu bổ.

Chợ trung tâm xã Thanh Vận đang được đầu tư tu bổ.

Đối với công tác phát triển kinh tế nông thôn, ngay từ đầu năm UBND xã đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành, đoàn thể và các thôn. Lựa chọn cơ cấu, ngành nghề phù hợp với từng thôn để ưu tiên phát triển sản xuất.

Trong canh tác nông nghiệp, xã khuyến khích người dân sử dụng các giống thuần, giống đặc trưng tại địa phương, chống chịu tốt với sâu bệnh, thời tiết, có năng suất, giá trị cao; đẩy mạnh phát triển kinh tế từ trồng rừng và khai thác lâm sản, gồm các loại cây như keo, mỡ, quế, lát... Tập trung phát triển chăn nuôi dê, nuôi thủy sản là thế mạnh của một số thôn. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện dự án chăn nuôi gà lông màu theo mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm. Triển khai mô hình chăn nuôi lợn, tập trung giảm nghèo bền vững.

Ông Hà Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Thanh Vận chia sẻ về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Cùng với đó, việc nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân được thực hiện hiệu quả nhờ chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Tổng số lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn gồm 56 hộ, với tổng doanh số cho vay đến thời điểm hiện tại đạt hơn 6,6 tỷ đồng.

Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 đã nâng cao lên hơn so với giai đoạn trước, do vậy xã bị giảm số tiêu chí nông thôn mới đã đạt từ 15 xuống còn 11 tiêu chí (tính đến tháng 6/2023). Như vậy từ nay đến hết năm 2023, xã Thanh Vận còn 08 tiêu chí cần phấn đấu đạt được để về đích xã nông thôn mới theo kế hoạch, đó là: Tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chung tay của Nhân dân trong xã, tin rằng xã Thanh Vận sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí còn thiếu để về đích nông thôn mới theo kế hoạch./.

Xem thêm