Tháo gỡ khó khăn cho Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 10/4, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn làm việc với Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn để thăm nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, công ty đã báo cáo một số khó khăn liên quan đến việc quản lý tài sản; khó xác định giá trị tài sản để bàn giao theo quy định do hồ sơ lưu trữ các công trình qua các thời kỳ thất lạc; nguồn kinh phí phục vụ đảm bảo an toàn hồ đập thiếu nên hầu hết các công trình hồ, đập lớn chưa được lắp đặt các thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn, hệ thống giám sát vận hành, thiết bị cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập, kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước…; việc thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ giá dịch vụ công ích thủy lợi đối với các công trình giao cho các HTX, tổ hợp tác quản lý, khai thác còn gặp khó khăn; việc thành lập các tổ chức thủy lợi cơ sở tại huyện, thành phố theo chỉ đạo của UBND chậm; nguồn thu từ các dịch vụ hạn chế nên thu nhập người lao động, công nhân còn bấp bênh…

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, huyện, thành phố đã trao đổi, làm rõ một số nội dung cần tháo gỡ. Đồng thời đề xuất Sở Tài chính sớm hướng dẫn việc thanh quyết toán nguồn tài chính đối với các công trình giao cho các tổ chức thủy lợi cơ sở (HTX, tổ hợp tác) quản lý, khai thác; nghiên cứu hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công đối với các sản phẩm, dịch vụ công sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước do các HTX, tổ hợp tác quản lý, khai thác.

Có kế hoạch, hướng dẫn khai thác hiệu quả diện tích mặt nước đối với các công trình như hồ Nặm Cắt, hồ Bản Chang… UBND tỉnh cho chủ trương các huyện, thành phố xem xét, bố trí nguồn vốn Chương trình MTQG để sửa chữa, nâng cấp các công trình. Hướng dẫn, sắp xếp mô hình doanh nghiệp cho phù hợp đảm bảo bố trí việc làm cho người lao động…

Đại diện lãnh đạo Chi cục Thủy lợi giải trình một số nội dung liên quan.

Đại diện lãnh đạo Chi cục Thủy lợi giải trình một số nội dung liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty kiện toàn ngay chức vụ kế toán trưởng; khẩn trương báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định, hoàn chỉnh kế hoạch tài chính năm 2024. Tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả phù hợp với tình hình hiện nay. Đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình hồ đập Khuổi Cuộn (xã Nông Hạ, Chợ Mới). Giao các sở, ngành có hướng dẫn báo cáo tài chính cho công ty, tiếp tục phối hợp cùng công ty triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả các công trình thủy lợi trên địa bàn./.

Xem thêm