Tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

0:00 / 0:00
0:00

Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của thành phố Bắc Kạn thời gian qua đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

TP. Bắc Kạn có 100% giáo viên THCS đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định. Trong ảnh: Một tiết học của khối lớp 6, Trường THCS Huyền Tụng.

TP. Bắc Kạn có 100% giáo viên THCS đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định. Trong ảnh: Một tiết học của khối lớp 6, Trường THCS Huyền Tụng.

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp, đặc biệt là sự ủng hộ của Nhân dân.

Bà Cù Thị Huệ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Phòng đã làm tốt công tác phối hợp trong triển khai thực hiện PCGD, XMC. Tham mưu cho thành phố đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục; thực hiện đúng, đủ kịp thời các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh; chỉ đạo thực hiện tốt chương trình giáo dục các cấp học. Thực hiện có hiệu quả việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6 và lớp 7. Chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý…

Bên cạnh đó, mạng lưới trường, lớp, trang thiết bị giáo dục của thành phố đã được xây dựng và củng cố, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy, học và các hoạt động giáo dục. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thường xuyên được tham gia bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tỷ lệ huy động các đối tượng trong độ tuổi phải phổ cập ra lớp ở các cấp học đạt chỉ tiêu đề ra; các điều kiện đảm bảo PCGD, XMC cơ bản được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT…

Với những nỗ lực đó, chất lượng PCGD của thành phố dần được nâng lên, hoàn thành tốt các mục tiêu công tác PCGD, XMC năm 2022. Theo đó 08/08 xã, phường và TP. Bắc Kạn đã duy trì, giữ vững các tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2.

Bên cạnh kết quả đạt được, những hạn chế trong công tác PCGD, XMC đã được thành phố chỉ ra như: Một số ít cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác PCGD, XMC. Mặc dù đã được đầu tư, song nhiều trường còn thiếu các phòng học, phòng chức năng, phòng học bộ môn; đồ dùng dạy học, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học theo hướng hiện đại chưa đầy đủ. Cơ sở vật chất của một số trường đang dần xuống cấp. Vẫn có một số ít cán bộ, giáo viên còn hạn chế về năng lực giảng dạy và công tác quản lý. Chất lượng giáo dục toàn diện ở một số ít trường chưa cao, thiếu tính bền vững. Một bộ phận cha mẹ học sinh thiếu quan tâm đến việc học tập của con em mình, còn phó mặc cho nhà trường. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức trong Nhân dân về công tác PCGD, XMC ở một số địa phương còn hạn chế, chưa huy động được các tiềm năng sẵn có để bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu công tác PCGD, XMC tại địa phương. Ngân sách của thành phố còn khó khăn nên việc đầu tư kinh phí mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy và học cho các cơ sở giáo dục chưa đáp ứng nhu cầu.

Để khắc phục hạn chế, củng cố và nâng cao kết quả PCGD, XMC, thời gian tới TP. Bắc Kạn tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; khẩn trương tuyển dụng giáo viên, bổ nhiệm cán bộ quản lý còn thiếu cho các nhà trường; nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố; tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục./.

Đăng Bách

Xem thêm