Tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Chiều 23/11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022; triển khai hướng dẫn về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự (ANTT) trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” trên phạm vi toàn quốc.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì.

Theo báo cáo tại Hội nghị, “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 được các địa phương tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Tổng số điểm cấp cơ sở xã, phường, thị trấn trong toàn quốc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 trên cả nước là 5.813 điểm, các địa phương đều tổ chức số điểm ngày hội vượt yêu cầu theo Kế hoạch số 333/KH-BCĐ ngày 30/6/2022 của Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương.

Trong xây dựng nông thôn mới, cơ bản các địa phương đã triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí về ANTT; tăng cường giải pháp bảo đảm ANTT địa bàn nông thôn, từ đó tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội nghị đã thống nhất các giải pháp, trong đó tập trung việc tuyên truyền, vận động người dân chủ động tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; xây dựng các mô hình đảm bảo ANTT phù hợp tại cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, cán bộ, đảng viên và của Nhân dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cũng đề nghị các địa phương, đơn vị cần thực hiện và triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” năm 2023./.

Việt Bắc

Xem thêm