Trao tặng 176 chiếc smartphone cho người dân các xã điểm chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 31/8, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn bàn giao điện thoại thông minh thuộc Chương trình hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 08 xã/phường thực hiện thí điểm chuyển đổi số năm 2023 (đợt 1).

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các huyện Ba Bể, Bạch Thông, Pác Nặm và Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông và các huyện, thành phố ký biên bản bàn giao điện thoại thông minh để trang cấp cho người dân.

Sở Thông tin và Truyền thông và các huyện, thành phố ký biên bản bàn giao điện thoại thông minh để trang cấp cho người dân.

Hưởng ứng Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thí điểm triển khai thực hiện chuyển đổi số tại 08 xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023; Kế hoạch số 506/KH-UBNB ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Chương trình hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 08 xã/phường thực hiện thí điểm chuyển đổi số năm 2023; tính đến ngày 30/8/2023, thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận được 405 triệu đồng tiền mặt và 176 chiếc điện thoại từ các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ, mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng.

Số điện thoại này được đóng góp bởi các đơn vị như: Viettel Bắc Kạn, VNPT Bắc Kạn, Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT, Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Minh Quân Việt Nam, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phương Anh.

Số điện thoại thông minh này sẽ được đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn người dân sử dụng các phần mềm cần thiết.

Số điện thoại thông minh này sẽ được đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn người dân sử dụng các phần mềm cần thiết.

Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông công bố phương án phân bổ và bàn giao số điện thoại thông minh này cho đại diện các huyện, thành phố. Trên cơ sở danh sách phê duyệt, UBND cấp huyện sẽ phân bổ cho người dân tại 08 xã/phường thực hiện thí điểm chuyển đổi số năm 2023 (đợt 1). Số tiền 405 triệu đồng sẽ được Sở tham vấn ngành chuyên môn, tổ chức mua sắm điện thoại theo cấu hình đã thống nhất rồi phân bổ cho các địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông phân công 02 doanh nghiệp gồm Viễn thông Bắc Kạn và Viettel tỉnh Bắc Kạn cung cấp dịch vụ viễn thông, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ, cài đặt tài khoản và các ứng dụng trên điện thoại thông minh theo đúng quy định./.

Xem thêm