Đào tạo chuyển đổi số báo chí

Ngày 12/10, Cục báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Google Việt Nam tổ chức khoá đào tạo tập huấn về Chuyển đổi số báo chí cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Ông Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus truyền đạt những nội dung về Phát triển và khai thác dữ liệu báo chí
Ông Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus truyền đạt những nội dung về Phát triển và khai thác dữ liệu báo chí

Tại khoá đào tạo, các phóng viên, biên tập viên được các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí số của báo Điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) truyền đạt kiến thức, kỹ năng phát triển và khai thác dữ liệu cho các cơ quan báo chí, nhằm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế báo chí.

Phát triển và khai thác dữ liệu cho các cơ quan báo chí là một trong những nhiệm vụ quan trọng để vận hành một tờ báo số. Dữ liệu báo chí phục vụ cho việc nắm bắt nhu cầu thông tin của độc giả, triển khai nội dung bài viết theo các chủ đề mà người đọc quan tâm, điều chỉnh cách thể hiện thông tin cho phù hợp với yêu cầu, nhằm thu hút, kéo độc giả về với tờ báo.

Các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí số giao lưu với các học viên khoá đào tạo
Các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí số giao lưu với các học viên khoá đào tạo.

Muốn phát triển tờ báo số hiện đại cần quan tâm đầu tư về mặt kỹ thuật, quản lý công nghệ và thực hiện nội dung tốt. Hai yếu tố này phối hợp nhịp nhàng thì sản phẩm báo chí mới được nâng cấp. Các chuyên gia cũng đã hướng dẫn một số ứng dụng công nghệ hiện đại nhất trong việc phục vụ phát triển, quản lý dữ liệu thông tin báo chí do Google cung cấp miễn phí như Google Analytics để các cơ quan báo chí có thể đăng ký trải nghiệm.

Tại khoá đào tạo các học viên đã được trao đổi, giao lưu với một số đại diện chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển tờ báo số cũng như đơn vị cung cấp ứng dụng công nghệ./.

Phương Thảo

Xem thêm