Tư lệnh Quân khu 1 kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 02/4, tại Trung đoàn Bộ binh 750, Đoàn công tác của Quân khu 1 do Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn và công tác huấn luyện chiến sĩ mới.
Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 kiểm tra nơi nghỉ của chiến sĩ mới tại Trung đoàn Bộ binh 750.

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 kiểm tra nơi nghỉ của chiến sĩ mới tại Trung đoàn Bộ binh 750.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương quý I của Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn và Trung đoàn Bộ binh 750, trọng tâm là công tác huấn luyện chiến sĩ mới.

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt về quân sự; công tác Đảng, công tác chính trị và công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Trực tiếp nắm tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; kiểm tra thực tế nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt, học tập tập trung, khu chế biến thực phẩm, vườn tăng gia và thao trường huấn luyện chiến sĩ mới.

Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu biểu dương kết quả đạt được của Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn, Trung đoàn Bộ binh 750 trong thời gian qua, nhất là công tác chuẩn bị huấn luyện, tổ chức tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS Bắc Kạn, chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 750 tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn; duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ.

Tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới và lực lượng dự bị động viên nghiêm túc, chất lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt. Đặc biệt là làm tốt việc nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng chiến sĩ. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, tạo môi trường văn hóa lành mạnh để các chiến sĩ yên tâm phấn đấu rèn luyện./.

Xem thêm