Vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Những năm qua, đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Na Rì đã có những chuyển biến tích cực nhờ một phần công sức đóng góp của đội ngũ trưởng thôn, người có uy tín.
Trưởng thôn, người có uy tín, điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số được huyện Na Rì khen thưởng năm 2023.

Trưởng thôn, người có uy tín, điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số được huyện Na Rì khen thưởng năm 2023.

Già làng, trưởng thôn, người có uy tín là những người có mối liên hệ mật thiết, nắm được tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và được Nhân dân tin tưởng học tập, làm theo. Vì thế, huyện Na Rì đã triển khai các giải pháp nhằm tập trung phát huy vai trò của họ trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kim Lư là xã nông thôn mới nâng cao của huyện Na Rì từ năm 2021. Tuy nhiên, đến nay địa phương gặp khó khăn trong việc giữ vững tiêu chí số 10 về Thu nhập và tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều so với chuẩn mới. Giải quyết thách thức này, xã đang tập trung sử dụng kết hợp các nguồn lực, đặc biệt là nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giúp tạo sinh kế cho người dân, phát huy sức mạnh nội lực của chính người dân. Quá trình thực hiện, xã giao trách nhiệm cho các hội, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và vai trò của đội ngũ người có uy tín.

Ông Triệu Văn Toàn, thôn Khuổi Ít, xã Kim Lư phát triển mô hình kinh tế tổng hợp.

Ông Triệu Văn Toàn, thôn Khuổi Ít, xã Kim Lư phát triển mô hình kinh tế tổng hợp.

Ông Triệu Văn Toàn, thôn Khuổi Ít, xã Kim Lư chia sẻ: “Khi các dự án, chương trình triển khai về cơ sở, tôi phối hợp cùng ban lãnh đạo thôn tuyên truyền, vận động bà con tích cực thực hiện. Bản thân gia đình tôi cũng chủ động trồng cây, phát triển kinh tế... Bà con trong thôn thấy có hiệu quả nên học hỏi, làm theo. Nói phải đi đôi với làm, chứ mình vận động suông bà con không tin tưởng”.

Bà Đặng Thị Thái, người có uy tín của tổ nhân dân Phố B, thị trấn Yến Lạc .

Bà Đặng Thị Thái, người có uy tín của tổ nhân dân Phố B, thị trấn Yến Lạc .

Nhiều năm nay, tổ nhân dân Phố B, thị trấn Yến Lạc biết đến vai trò và đóng góp của bà Đặng Thị Thái, người có uy tín. Những lúc rảnh rỗi hoặc có nhiệm vụ cấp trên giao, bà Thái đến các gia đình trong thôn để trò chuyện kết hợp tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới nhất. Bằng uy tín và trí lực của mình, bà Thái khéo léo vận động bà con trong thôn chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào. Không chỉ nhiệt tình với cộng đồng, gia đình bà Thái cũng luôn gương mẫu đóng góp ủng hộ các khoản nhân đạo, tích cực phát triển kinh tế với mô hình VAC, hằng năm cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng.

Đây chỉ là hai trong tổng số hơn 220 người có uy tín tiêu biểu của huyện Na Rì. Cho dù ở bất cứ nơi đâu, thôn bản hẻo lánh hay trung tâm huyện lỵ và ở bất cứ lĩnh vực gì như kinh tế, văn hoá, xã hội hay quốc phòng - an ninh... với uy tín, kinh nghiệm và trí tuệ của mình, họ đều đóng vai trò là những đầu tàu đưa quê hương tiến lên. Trong phát triển kinh tế, với kinh nghiệm sản xuất của mình, già làng, trưởng thôn, người có uy tín thường truyền đạt lại những kiến thức về sản xuất nông nghiệp cho bà con. Đồng thời chủ động tiếp nhận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các loại giống vật nuôi, cây trồng có năng suất cao, sau đó vận động người dân làm theo.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể đã giúp Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Na Rì được triển khai một cách nghiêm túc và đạt nhiều kết quả. Đội ngũ già làng, người có uy tín cũng đóng góp phần công sức trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Qua đó góp phần giúp Na Rì thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Đồng chí Nông Văn Nguyên, Bí thư Huyện ủy Na Rì đánh giá: Già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu chính là hạt nhân trong phát triển kinh tế, là nhân tố cố kết cộng đồng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Na Rì./.

Xem thêm