Bắc Kạn tổng kết 20 năm Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc"

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 22/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức tổng kết 20 năm Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc", giai đoạn 2003 - 2023.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, qua 20 năm tổ chức, Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ngày càng thể hiện được giá trị thiết thực trong đời sống xã hội; việc tổ chức ở mỗi địa phương đều mang những sắc thái riêng, gắn với truyền thống văn hóa, phù hợp với đời sống chính trị và yêu cầu của Nhân dân.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Quá trình tổ chức, nhiều địa phương đã có sự sáng tạo lựa chọn chủ đề của Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" bảo đảm theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị - xã hội, phục vụ nhu cầu đời sống của Nhân dân. Công tác phối hợp, hướng dẫn tổ chức chặt chẽ từ khâu xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm, đề xuất lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tham dự Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" cho đến công tác xây dựng kịch bản tổ chức và hoạt động, bố trí lực lượng, sắp xếp thời gian phù hợp với mỗi khu dân cư.

Điểm nhấn trong công tác chỉ đạo là hệ thống chính trị các cấp đã xác định Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" là diễn đàn dân chủ hằng năm để đội ngũ cán bộ gắn bó mật thiết với Nhân dân, là dịp quan trọng để tiếp xúc và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; trao đổi, giải đáp những vấn đề được Nhân dân quan tâm.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể.

Với những hoạt động thiết thực, Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" đã khẳng định được vai trò, ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về truyền thống đoàn kết của dân tộc, về yêu cầu đại đoàn kết trong tình hình mới. Đồng thời, khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương.

Hội nghị thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: Thực hiện có hiệu quả Đề án số 04/ĐA-MTTW-BTT ngày 28/12/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, vai trò của chính quyền các cấp đối với việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư, giai đoạn 2003 - 2023.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư, giai đoạn 2003 - 2023.

MTTQ các cấp xây dựng chương trình hành động về đổi mới nội dung và phương thức tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc". Đổi mới tư duy trong tổ chức để Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" luôn thống nhất và hài hòa với nhu cầu đời sống của Nhân dân. MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn, chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc"; kịp thời đúc rút những kinh nghiệm để phổ biến nhân rộng, đồng thời khắc phục những hạn chế thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả trong 20 năm tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư. Nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được nêu lên tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp trong tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và hướng dẫn để việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" bảo đảm chất lượng, có chiều sâu hơn. Đồng thời, đổi mới, sáng tạo hơn trong công tác tổ chức để Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị của toàn dân, để mỗi người dân thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình với cộng đồng.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn do có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc", giai đoạn 2003 - 2023.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn do có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc", giai đoạn 2003 - 2023.

Dịp này, có 08 tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư, giai đoạn 2003 - 2023 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 19 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc", giai đoạn 2003 - 2023 được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn./.

Xem thêm