Bạch Thông phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Thời gian qua,  Ủy ban MTTQ các cấp huyện Bạch Thông đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM).

Toàn huyện Bạch Thông hiện có tổng số 14 xã, thị trấn, 139 thôn, tổ dân phố. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền các cấp và sự cố gắng, nỗ lực của Nhân dân, trong những năm gần đây kinh tế, xã hội của huyện có bước phát triển toàn diện, các lĩnh vực đời sống xã hội được quan tâm, an sinh xã hội đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Lãnh đạo huyện Bạch Thông thăm mô hình trồng nấm của bà con xã Quân Hà.

Lãnh đạo huyện Bạch Thông thăm mô hình trồng nấm của bà con xã Quân Hà.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương từng bước đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thi đua phát triển kinh tế - xã hội thông qua phát động, triển khai đồng bộ các cuộc vận động và phong trào thi đua, được cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng, cụ thể như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Trồng cây xanh, hàng rào cây xanh”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch đẹp”; tổ tự quản, dòng họ tự quản về an ninh trật tự; gia đình 5 không, 3 sạch; nhà sạch vườn đẹp; khu dân cư đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…

Số hộ đạt gia đình văn hóa, khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa mỗi năm tăng lên. Năm 2022, toàn huyện có 7.973/8.686 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm trên 91%; 132/139 khu dân cư đạt văn hóa chiếm gần 95%. Đến nay, toàn huyện có 04 xã (Dương Phong, Cẩm Giàng, Quân Hà, Quang Thuận) đạt chuẩn NTM; 01 xã đạt 15 đến 18 tiêu chí, 07 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 01 xã đạt 9 tiêu chí; huyện đạt 03/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 16,4% và hơn 9% hộ cận nghèo.

Bà Hà Thị Thùy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bạch Thông cho biết: “Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ VN huyện Bạch Thông đã tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, tham gia ngày công lao động để xây dựng NTM; khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; huy động các nguồn lực trong xã hội, cuộc vận động đã đạt được những kết quả đáng kể.

Từ năm 2020 đến nay, toàn huyện đã thi công được trên 200 tuyến đường giao thông nông thôn, sửa chữa 07 cầu treo; xây mới 26 công trình thủy lợi; xây mới, sửa chữa, nâng cấp 48 nhà văn hoá xã, thôn. Riêng năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp tuyên truyền trên 140 buổi, cho hơn 8.000 lượt người tham gia; vận động Nhân dân hiến gần 22.000 mét vuông đất, tham gia trên 1.500 ngày công; đóng góp trên 90 triệu đồng tiền mặt thực hiện các công trình phúc lợi trên địa bàn huyện...

Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục phát huy vai trò tập hợp sức mạnh toàn dân; xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận có tâm huyết, hết lòng vì công việc chung; xây dựng thêm các mô hình trong các lĩnh vực, góp sức xây dựng huyện Bạch Thông hoàn thành huyện NTM vào năm 2025 theo kế hoạch./.

Xem thêm