Bạch Thông: Tập huấn về chuyển đổi số

Ngày 15/7, UBND huyện Bạch Thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số năm 2022 cho hơn 100 đại biểu là lãnh đạo UBND huyện, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn và các HTX trên địa bàn.

Lớp tập huấn góp phần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bạch Thông.
Lớp tập huấn góp phần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bạch Thông.

Các đại biểu được phổ biến những văn bản về chuyển đổi số, chính quyền số của Trung ương và tỉnh; giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp thiết của chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; kiến thức về kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trong tham gia các giao dịch môi trường số.

Báo cáo viên hướng dẫn hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, xây dựng chính quyền xã thông minh; hướng dẫn cách tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; cách tạo tài khoản ví điện tử, tạo mã QR Code truy xuất nguồn gốc sản phẩm; hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo gian hàng, quản trị và bán hàng trên sàn thương mại điện tử...

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về công nghệ, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức các phòng, ban, đơn vị, địa phương, giúp nhận thức đúng và đủ về các lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số; tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số; quy trình cơ bản trong thực hiện chuyển đổi số; nâng cao kỹ năng mua, bán hàng trên sàn thương mại điện tử, góp phần phát triển kinh tế số, chuyển đổi số của địa phương./.

X.N

Xem thêm