Pác Nặm: Đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số

Huyện Pác Nặm vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên về chủ đề “Thanh niên huyện Pác Nặm với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”.

Tại Chương trình, các đại biểu đã xem video clip về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn và thông tin về triển khai chuyển đổi số trên địa bàn huyện Pác Nặm thời gian qua.

Lãnh đạo huyện đối thoại với thanh niên
Lãnh đạo huyện Pác Nặm đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số.

Tại buổi đối thoại, đoàn viên thanh niên đã đặt câu hỏi với lãnh đạo UBND huyện về các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, phát triển kinh tế số như: Chuyển đổi số tạo ra cơ hội gì cho thanh niên; giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; thời gian tới các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện sẽ làm gì để phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số; hỗ trợ hạ tầng chuyển đổi số cho người dân vùng sâu, vùng xa; giải pháp quản lý các trang mạng thông tin đi ngược với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam...

Các phòng, ban, đơn vị liên quan và bà Hoàng Thị Duyên, Quyền Chủ tịch UBND huyện đã trả lời, làm rõ các câu hỏi tại buổi đối thoại và ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số. Đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của thanh niên trong triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm