Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 07/6, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông để rà soát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tài chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác tổ chức thực thi quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông được tăng cường và thực hiện hiệu quả, đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thông tin – báo chí – xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; chuyển đổi số; an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi và mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ TTTT thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và 07 quyết định của UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành.

Trong lĩnh vực thông tin - báo chí - xuất bản, Sở TTTT đã tham mưu triển khai Quyết định số 348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Kết luận số 206-KL/TU ngày 03/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Giải quyết 33 TTHC thuộc lĩnh vực.

Đại diện lãnh đạo Sở TTTT báo cáo tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo Sở TTTT báo cáo tại buổi làm việc.

Trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông, Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm hệ thống đường truyền, thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và đời sống dân sinh. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc; trực thuộc UBND tỉnh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Tham mưu ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2022 -2025, định hướng đến năm 2030 giữa UBND tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel); Thỏa thuận hợp tác đồng hành, hỗ trợ, tư vấn triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2025 giữa UBND tỉnh Bắc Kạn và Công ty Cổ phần FPT.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất một số nội dung, như: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương trình HĐND tỉnh cho phép Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng số kinh phí còn dư sau phê duyệt quyết toán dự án hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở để bổ sung, mở rộng cụm loa truyền thanh ứng dụng CNTT-VT tại các xã, phường thị trấn nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân; xem xét cho chủ trương xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh và các phòng chức năng của Trung tâm CNTT&TT để đảm bảo các hoạt động của đơn vị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở TTTT cần rà soát, bố trí, sắp xếp lại nhân lực cho phù hợp theo ngành hoặc theo nội dung chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; lập phương án chuyển đổi số; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị lựa chọn nhà tư vấn trong chuyển đổi số; tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; tập trung triển khai các Chương trình MTQG; thống kê lại những việc chưa làm được mà Bộ TTTT đã chỉ ra để đưa ra kế hoạch thực hiện trong thời gian tới./.

Xem thêm