Ngân Sơn: Đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số

Chiều 23/8, UBND huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Ngân Sơn năm 2022, với chủ đề:“Thanh niên huyện Ngân Sơn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”.

Đoàn viên thanh niên nêu câu hỏi về định hướng chuyển đổi số tại huyện Ngân Sơn trong thời gian tới
Đoàn viên, thanh niên nêu câu hỏi với Chủ tịch UBND huyện về định hướng chuyển đổi số tại huyện Ngân Sơn.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã đặt câu hỏi cho Chủ tịch UBND huyện, trong đó tập trung vào một số nhóm vấn đề như: Cách thức chuyển đổi số; cơ hội của đoàn viên, thanh niên trong quá trình chuyển đổi số; giải pháp, chính sách, định hướng cho người dân tiếp cận sàn giao dịch thương mại điện tử, việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; giải pháp để hệ thống mạng 3G, 4G phủ sóng 100% thôn, bản trên địa bàn; vấn đề thu hút nguồn lao động chất lượng cao về làm việc tại quê hương; việc chuyển đổi số trong kết nối cung cầu trong nông nghiệp; vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số…

Các câu hỏi, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đưa ra tại buổi đối thoại đã được Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn và các phòng, ban chuyên môn của huyện trả lời cụ thể và cơ bản đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của đoàn viên, thanh niên.

Hội nghị đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm lo, phát triển thanh niên; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện và giải quyết việc làm cho thanh niên./.

Đình Văn

Xem thêm