Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh triển khai nhiệm vụ quý II/2022

Sáng 13/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì.

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh triển khai nhiệm vụ quý II/2022.
Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh triển khai nhiệm vụ quý II/2022.

Trong quý I, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng ưu đãi được giao, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và hạn chế hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn toàn tỉnh.

Hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp bảo đảm theo quy định. Các thành viên Ban đại diện HĐQT đã tích cực tham mưu thông qua chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành quản lý để tạo điều kiện cho NHCSXH trong việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng.

Qua công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban đại diện HĐQT cho thấy: Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tín dụng chính sách được triển khai kịp thời. Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện việc bình xét cho vay đúng đối tượng, nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả.

Hoạt động của chi nhánh NHCSXH trên địa bàn bảo đảm đáp ứng yêu cầu trên các mặt công tác: Tham mưu, giúp việc cho Ban đại diện HĐQT; công tác phòng, chống và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; tổ chức triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam; kết quả phối hợp thực hiện với các tổ chức chính trị - xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị chỉ ra những mặt còn hạn chế như: Do dịch bệnh Covid-19 nên việc triển khai cho vay xuất khẩu lao động gặp nhiều khó khăn; các tổ chức hội, đoàn thể để nợ quá hạn phát sinh tăng so với đầu năm; một số tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã chưa phối hợp chặt chẽ nên chất lượng hoạt động quý I giảm so với năm 2021...

Hội nghị thống nhất đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện trong quý II gồm: Chủ động phối hợp tìm giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng theo mục tiêu đề ra. Tập trung cân đối nguồn vốn, phối hợp chặt chẽ với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho phát triển kinh tế theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Triển khai cho vay nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách phục vụ chương trình phục hồi kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam.

Bên cạnh đó, hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tỉnh triển khai thực hiện các nội dung ủy thác theo Văn bản thỏa thuận số 11789/VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTN về việc thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tập trung rà soát nhu cầu vay vốn, bình xét cho vay, hoàn thiện hồ sơ gửi NHCSXH để giải ngân nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác...

Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.
Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh ghi nhận nỗ lực và kết quả đạt được trong quý I. Để việc triển khai nhiệm vụ quý II đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị UBND cấp huyện, các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai cho vay đúng đối tượng. Chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị để tạo điều kiện kích thích sản xuất. Quan tâm bố trí nguồn vốn giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ban đại diện HĐQT cấp huyện chỉ đạo sát sao đối với cấp xã trong đẩy mạnh các hoạt động để bảo đảm việc triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo hệ thống ngành dọc, tổ TK&VV tuyên truyền, phối hợp tốt với NHCSXH triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. NHCSXH tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường công tác kiểm tra để bảo đảm việc cho vay đúng đối tượng thụ hưởng…/.

H.V

Xem thêm