Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn sáp nhập, tổ chức Ban Hậu cần – Kỹ thuật Trung đoàn 750

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 29/12, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng Tham mưu về việc sáp nhập, tổ chức lại Ban Hậu cần và Ban Kỹ thuật thành Ban Hậu cần – Kỹ thuật Trung đoàn 750. Đại tá Triệu Văn Thập, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo.
Quang cảnh lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng Tham mưu về việc sáp nhập, tổ chức lại Ban Hậu cần và Ban Kỹ thuật thành Ban Hậu cần – Kỹ thuật Trung đoàn 750.

Quang cảnh lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng Tham mưu về việc sáp nhập, tổ chức lại Ban Hậu cần và Ban Kỹ thuật thành Ban Hậu cần – Kỹ thuật Trung đoàn 750.

Thực hiện Quyết định số 6469 ngày 12/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sáp nhập và tổ chức lại Phòng (Ban) Hậu cần, Phòng (Ban) Kỹ thuật thành Phòng (Ban) Hậu cần-Kỹ thuật các đơn vị thuộc Quân khu 1; Quyết định số 3458/QĐ-TM ngày 13/12/2023 của Bộ Tổng Tham mưu về việc Ban hành biểu tổ chức, biên chế Ban Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Trung đoàn bộ binh địa phương/Bộ CHQS tỉnh (thành phố), Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 1 về tổ chức sáp nhập ban Hậu cần - Kỹ thuật cấp Trung đoàn, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định sáp nhập, tổ chức lại.

Đại tá Triệu Văn Thập, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 về bổ nhiệm cán bộ chỉ huy Ban Hậu cần – Kỹ thuật cho Trung đoàn 750.

Đại tá Triệu Văn Thập, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 về bổ nhiệm cán bộ chỉ huy Ban Hậu cần – Kỹ thuật cho Trung đoàn 750.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và Quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu về nhân sự cán bộ Ban Hậu cần – Kỹ thuật Trung đoàn 750.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Triệu Văn Thập, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội ta, là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Do đó sau khi sáp nhập Ban Hậu cần - Kỹ thuật cần nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả theo đúng chức năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 750 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Hậu cần - Kỹ thuật nhanh chóng kiện toàn ổn định tổ chức, biên chế theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu, kịp thời điều chỉnh hệ thống kế hoạch, văn kiện sau khi sáp nhập. Xây dựng Chi bộ Ban Hậu cần - Kỹ thuật hoàn thành tốt nhiệm vụ gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”./.

Xem thêm