Bộ Tài chính giải trình nguyên nhân chậm bố trí kinh phí khoán bảo vệ rừng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trên cơ sở ý kiến chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trong phiên chất vấn (ngày 07/11) tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về việc chậm bố trí kinh phí khoán bảo vệ và phát triển rừng, Bộ Tài chính vừa có văn bản giải trình làm rõ nguyên nhân và hướng khắc phục.
Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về nguyên nhân và giải pháp của việc chậm chi trả kinh phí khoán bảo vệ rừng.

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về nguyên nhân và giải pháp của việc chậm chi trả kinh phí khoán bảo vệ rừng.

Bộ Tài chính cho biết, nguyên nhân của việc chậm bố trí kinh phí khoán bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 là do: Năm 2021, Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 chưa được Thủ tướng Chính phủ quyết định để có kinh phí tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên đã được bố trí trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020; cuối năm 2021, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi mới ban hành đầy đủ, nên năm 2021 Ủy ban Dân tộc không có đề xuất phương án bố trí kinh phí thực hiện Chương trình (trong đó có kinh phí hỗ trợ các hoạt động bảo vệ rừng, khoanh nuôi, tái sinh đối với các xã khu vực II, III).

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, có phương án tháo gỡ khó khăn và đề xuất kinh phí hỗ trợ các hoạt động bảo vệ rừng, khoanh nuôi, tái sinh đối với các xã khu vực II, III thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi đã thực hiện từ năm 2021 tại các địa phương để gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp, đề xuất gửi Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Căn cứ đề xuất của Ủy ban Dân tộc, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính đã rà soát, tổng hợp trình Chính phủ trình Quốc hội xem xét phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Theo đó, phương án phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024 đã phân bổ kinh phí để thực hiện khoán bảo vệ rừng tại các xã khu vực II, III thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi cho 10 địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Kạn với nguồn kinh phí thực hiện là hơn 23,4 tỷ đồng.

Sau khi Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ sẽ giao dự toán kinh phí cho các địa phương thực hiện theo quy định./.

Xem thêm