Bộc Bố phấn đấu về đích nông thôn mới

Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Bộc Bố (Pác Nặm) đang tập trung mọi nguồn lực nỗ lực hoàn thành các tiêu chí Thu nhập, Nghèo đa chiều và Quốc Phòng - An ninh, phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2022.

Hệ thống thoát nước kiên cố đường nội thôn tại thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố.
Hệ thống thoát nước kiên cố đường nội thôn tại thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố.

Sau nhiều năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, xã Bộc Bố đã phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và nội lực của Nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt... Hơn 28,3km đường xã, đường liên xã, đường từ trung tâm xã đến huyện được bê tông hóa; hơn 20km đường liên bản, ngõ xóm đã được đổ bê tông 30%. Công trình kênh mương nội đồng dài 26,69km được kiên cố, đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho phục vụ gieo trồng hơn 200ha đất sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ các trường học có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia đạt 100%. Toàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; 97% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia... Đến nay, xã đã đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng NTM.

Ông Quách Văn Thuyết- Chủ tịch UBND xã Bộc Bố cho biết: Xã có 15 thôn bản, trong đó có 6 thôn vùng thấp và 9 thôn vùng cao. Trên cơ sở rà soát, đánh giá từng tiêu chí, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện lộ trình đối với từng tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí theo lĩnh vực chuyên môn. Đối với các thôn bản, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo thành lập, kiện toàn Ban Phát triển thôn hoạt động theo quy chế do cộng đồng bầu và được UBND xã xác nhận; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên phụ trách từng thôn bản, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay, xã đang tập trung hoàn thành tiêu chí Thu nhập, Nghèo đa chiều và Quốc Phòng - An ninh.

Về tiêu chí Thu nhập, năm 2021, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.800 tấn; lương thực bình quân đạt 392kg/người/năm. Xã đẩy mạnh hướng dẫn nông dân thay đổi hình thức sản xuất theo hướng liên kết và tiêu thụ sản phẩm, với số kinh phí được cấp là 3,7 tỷ đồng triển khai thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm như: Dự án chăn nuôi gà lông màu, nuôi lợn, dê, cá thương phẩm, trồng ngô ngọt, nuôi trâu, bò sinh sản và vỗ béo... góp phần nâng thu nhập bình quân của xã đạt trên 34 triệu đồng/người/năm.

Về tiêu chí Nghèo đa chiều, lãnh đạo xã phân công cán bộ, công chức xã trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo; rà soát khó khăn của các hộ nghèo và tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đầu tư phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả và có sự giám sát chặt chẽ, nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 26,45%. Điển hình như gia đình ông Hoàng Văn Páo ở thôn Khâu Vai, năm 2015, được hỗ trợ tham gia vay vốn ưu đãi với số tiền 30 triệu đồng để mua cặp trâu về nuôi và phát triển sản xuất, đến nay gia đình đã thoát nghèo và duy trì được mô hình chăn nuôi với 5 con trâu và 4 con bò, theo hình thức sinh sản.

Đối với tiêu chí Quốc phòng - An ninh, xã xây dựng lực lượng dân quân "vững mạnh, rộng khắp" và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng với 100% thôn đội trưởng là đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ trong năm đạt 100%. Lực lượng dân quân nòng cốt luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Về an ninh, tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình "Hộ an toàn - Thôn, bản bình yên" và "Đội dân phòng" tại 15 thôn, kiện toàn 02 mô hình "Tổ xung kích tự quản" và 01 mô hình "Cơ sở kinh doanh lưu trú; chủ nhà trọ, nhà cho thuê tự quản về ANTT". Trong 06 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được đảm bảo và giữ vững.

Với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự đồng thuận của người dân cùng định hướng phù hợp, cách làm thiết thực xã Bộc Bố quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra./.

Thanh Hảo

Xem thêm