Chợ Đồn: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các xã phấn đấu về đích nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK -

Bằng Lãng là xã phấn đấu về đích trong năm 2023, ông Hà Văn Tranh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bằng Lãng cho biết: Từ đầu năm đến nay xã đã thực hiện hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng sân thể thao xã để hoàn thành thêm tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Còn 04 tiêu chí đang tiếp tục thực hiện là: tiêu chí môi trường, thu nhập, trường học, lao động việc làm. Đối với 04 tiêu chí nói trên, khó khăn nhất là tiêu chí lao động việc làm vì theo quy định phải đạt 70% số lao động cả nam và nữ được qua đào tạo, tuy nhiên, ở nông thôn bà con chủ yếu làm nông nghiệp, điều kiện tham gia các lớp đào tạo còn hạn chế.

Thời gian từ nay đến hết năm, xã Bằng Lãng sẽ tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân nỗ lực sớm hoàn thành tiêu chí môi trường. Đồng thời xác định rõ những công việc, phần việc cần phải ưu tiên, phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Những năm gần đây huyện Chợ Đồn được quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, đường giao thông nông thôn; kênh mương thủy lợi; điện lưới quốc gia; trạm y tế... ngày càng đồng bộ đáp ứng nhu cầu Nhân dân. Đến nay, ngoài các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, hiện nay huyện có gần 300km đường trục xã nhựa hoá, bê tông hóa và các tuyến đường thôn, liên thôn cơ bản được bê tông hóa. Đặc biệt, tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang) đi qua huyện Chợ Đồn đang được đầu tư, khi hoàn thành sẽ là điều kiện thuận lợi để huyện bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Hệ thống điện lưới quốc gia tiếp tục được đầu tư, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia an toàn đạt trên 99%. Đến nay đã có 16/19 xã đạt tiêu chí điện; 19/19 xã đạt tiêu chí thủy lợi; 19/19 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; mạng di động được phủ sóng 100% các xã, thị trấn trong huyện, 100% số xã trên địa bàn huyện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Toàn huyện có 16/19 xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông; 18/19 xã đạt tiêu chí về y tế...

Ông Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn.

Đến nay, bình quân các xã đạt 13,8 tiêu chí NTM. Có 07/19 xã đạt chuẩn NTM gồm: Đồng Thắng, Yên Thượng, Nghĩa Tá, Phương Viên, Yên Thịnh, Ngọc Phái, Quảng Bạch; 09 xã đạt 10-14 tiêu chí; 03 xã đạt dưới 10 tiêu chí. Đối với tiêu chí xã NTM nâng cao hiện nay xã Đồng Thắng đạt 09/19 tiêu chí; Yên Thượng đạt 06/19 tiêu chí; Nghĩa Tá đạt 04/19 tiêu chí (trong đó xã Đồng Thắng trong lộ trình đạt NTM nâng cao năm 2023). Đối với thực hiện các tiêu chí huyện NTM, Chợ Đồn đạt 02/09 tiêu chí.

Ông Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết: Hiện nay huyện đang chỉ đạo 04 xã phấn đấu về đích NTM và 01 xã NTM nâng cao năm 2023 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đối với các công trình, phần việc; thực hiện rà soát kết quả, những nội dung, tiêu chí chưa hoàn thành tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ kế hoạch năm và tiếp tục rà soát, xác định các công trình quan trọng, có tính đột phá để tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư. Đồng thời tăng cường công tác quản lý đầu tư, chuẩn bị đầu tư đối với các công trình, dự án được giao, triển khai thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành huyện NTM vào năm 2025./.

Xem thêm