Chợ Đồn: Tổ chức thu nhận hồ sơ, cấp mã định danh điện tử cho công dân

Từ tháng 5, Công an huyện Chợ Đồn triển khai thu nhận hồ sơ, cấp mã định danh điện tử cho công dân từ 14 tuổi trở lên, đến ngày 10/6, toàn huyện tiếp nhận được trên 350 hồ sơ xin cấp mã định danh điện tử.

Bộ phận tiếp nhận (Công an huyện Chợ Đồn) lấy dấu vân tay cho công dân đến làm thủ tục cấp mã định danh điện tử.
Bộ phận tiếp nhận (Công an huyện Chợ Đồn) lấy dấu vân tay cho công dân đến làm thủ tục cấp mã định danh điện tử.

Mục đích cấp mã định danh điện tử nhằm giúp cho công dân có thể giao dịch trên môi trường điện tử đảm bảo tin cậy, chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả, thay thế việc thực hiện các giao dịch bằng phương pháp truyền thống như phải mang theo nhiều loại giấy tờ tùy thân, gặp mặt trực tiếp. Mã định danh điện tử sẽ tích hợp toàn bộ thông tin cá nhân vào tài khoản định danh điện tử, giúp công dân giảm thiểu các giấy tờ tùy thân, chỉ cần sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia là có thể đảm bảo các thông tin về giấy tờ đã tích hợp đầy đủ hiệu lực pháp lý. Mã định danh điện tử còn có nhiều lợi ích như giúp công dân có thể thực hiện được các giao dịch thông qua quét mã QR-Code ở bất kể đâu, trong các hoạt động học tập, công tác, giải quyết thủ tục hành chính công… đảm bảo thuận tiện, bảo mật, tin cậy, an toàn trên môi trường điện tử.

Để thực hiện hiệu quả, Công an huyện đã thông báo, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các xã, thị trấn về ý nghĩa, mục đích, lợi ích của việc sử dụng tài khoản định danh điện tử. Tổ chức thông báo kế hoạch, lịch tiếp nhận hồ sơ định danh điện tử, địa điểm tiếp nhận, các giấy tờ bắt buộc khi đến làm thủ tục cấp mã định danh điện tử. Theo đó mọi công dân từ 14 tuổi trở lên cư trú trên địa bàn huyện chưa được cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử hoặc cần cấp lại, cấp đổi CCCD đều được hướng dẫn cấp mã định danh điện tử nếu có nhu cầu. Trường hợp công dân đã có thẻ CCCD nếu muốn cấp mã định danh điện tử khi đến làm thủ tục cần mang theo các loại giấy tờ tùy thân để được giải quyết nhanh chóng.  

Việc thực hiện cấp mã định danh điện tử là nằm trong lộ trình thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”./.

Thu Trang

Xem thêm