Cho người khác mượn giấy phép lái xe của mình thì sẽ bị xử lý thế nào?

0:00 / 0:00
0:00

BBK-  Từ ngày 1/6/2024, để người khác mượn giấy phép lái xe của mình thì sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe có đúng không là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm.

Ngày 31/3/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Trong đó có nội dung cho người khác mượn giấy phép lái xe của mình thì sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe từ 1/6/2024.

Cho người khác mượn giấy phép lái xe của mình thì sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe từ 1/6/2024.

Cho người khác mượn giấy phép lái xe của mình thì sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe từ 1/6/2024.

Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe;

Người lái xe tẩy, xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe;

Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình;

Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện;

Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký;

Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (trừ các hành vi xử lý theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 10 Điều 5; điểm h và điểm i khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

(Khoản 14 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, sửa đổi tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT)

Như vậy, từ ngày 1/6/2024, khi một cá nhân để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình không biết vì mục đích gì thì sẽ thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe theo quy định mới này.

Hiện hành, việc thu hồi giấy phép giấy xe sẽ áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- Tẩy xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe;

- Sử dụng giấy phép lái xe hoặc hồ sơ lái xe giả;

- Sử dụng giấy phép lái xe đã khai báo mất để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ;

- Có hành vi gian dối khác để được đổi, cấp lại, cấp mới giấy phép lái xe.

(Khoản 14 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, sửa đổi tại Thông tư 38/2019/TT-BGTVT)

Xem thêm