Công bố kết quả Đại hội Chi hội Kiến trúc sư tỉnh Bắc Kạn khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 24/7, Chi hội Kiến trúc sư tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công bố kết quả Đại hội Chi hội Kiến trúc sư tỉnh Bắc Kạn khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025; Ra mắt Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ tỉnh Bắc Kạn; Tổ chức triển lãm kiến trúc, quy hoạch Thái Nguyên – Bắc Kạn lần thứ II.

Chiều 24/7, Chi hội Kiến trúc sư tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công bố kết quả Đại hội Chi hội Kiến trúc sư tỉnh Bắc Kạn khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025; Ra mắt Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ tỉnh Bắc Kạn; Tổ chức triển lãm kiến trúc, quy hoạch Thái Nguyên – Bắc Kạn lần thứ II.

Đại diện Hội KTS Việt Nam tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới.
Đại diện Hội KTS Việt Nam tặng hoa chúc mừng BCH Chi hội KTS Bắc Kạn khóa mới.

Nhiệm kỳ qua, Chi hội Kiến trúc sư (KTS) tỉnh Bắc Kạn đã có những đóng góp vào việc phản biện xã hội, tham gia giúp các cấp chính quyền trong chủ trương đầu tư các dự án của tỉnh, như các đồ án quy hoạch, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, qua đó đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh...

Sau một thời gian chuẩn bị và tiến hành đại hội theo đúng quy định, điều lệ của Hội KTS Việt Nam, Đại hội Chi hội KTS tỉnh Bắc Kạn khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025, đã thành công tốt đẹp và bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 03 thành viên: KTS Nông Quang Huyên, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Chi hội; KTS Hà Việt Cường, làm Phó Chủ tịch và KTS Hoàng Thanh Tuyền, được bầu làm ủy viên Chi hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Chi hội KTS tỉnh Bắc Kạn khóa II đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cụ thể hóa các Nghị quyết mà Đại hội Chi hội KTS tỉnh Bắc Kạn khóa II đã đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Chú trọng công tác hội viên, nâng cao chất lượng sáng tác, phê bình kiến trúc, đồng thời phấn đấu trong nhiệm kỳ có tác phẩm tham gia vào các hoạt động của Hội KTS Việt Nam và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh...

Dịp này, Chi hội KTS Bắc Kạn đã tổ chức kết nạp mới 03 hội viên; 01 hội viên danh dự; 06 hội viên liên kết, nâng tổng số hội viên của Chi hội lên 17 KTS./.

Quý Đôn

Xem thêm