Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn tiếp xúc cử tri tại xã Bản Thi

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 20/12, tại xã Bản Thi, HĐND tỉnh Bắc Kạn có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Bản Thi, Yên Thịnh, Yên Thượng (Chợ Đồn) sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Bản Thi (Chợ Đồn).

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Bản Thi (Chợ Đồn).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2023; dự kiến kế hoạch năm 2024 của tỉnh Bắc Kạn; báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X; báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri các xã đã nêu một số ý kiến, kiến nghị cụ thể như: Đề nghị đầu tư xây dựng cống hộp dọc tuyến đường giao thông khu vực trường THCS Yên Thịnh, xã Yên Thịnh. Đề nghị xác định rõ ranh giới khu vực bảo vệ di tích cáp tời quặng từ thời Pháp thuộc tại xã Bản Thi; đầu tư nâng cấp, tu bổ, tu sửa lại khu di tích. Đề nghị có biện pháp hoàn thổ, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản nhằm hạn chế rủi ro cho người dân và gia súc trong vùng. Đối với bảo hiểm bắt buộc dành cho xe máy cần có hướng dẫn thủ tục thanh toán khi chủ phương tiện tham gia giao thông xảy ra tai nạn...

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND tỉnh, đại diện UBND huyện và UBND xã trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Một số ý kiến khác được đại biểu tổng hợp chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Xem thêm