Đẩy nhanh công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng

Hiện tỉnh Bắc Kạn đang tích cực chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về nhân sự, văn kiện... để tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiện tỉnh Bắc Kạn đang tích cực chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về nhân sự, văn kiện... để tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyên các lãnh đạo tỉnh phát biểu, đóng góp ý kiến tại Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII
Các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm phát biểu, đóng góp ý kiến tại Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII.

Tỉnh uỷ Bắc Kạn vừa đã tổ chức Hội thảo góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính  trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội thảo, nhiều ý kiến góp ý của đại biểu cho rằng, tỉnh cần làm rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI theo hướng bám sát 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Ngoài nêu bật thành tựu của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua, cần đánh giá nguyên nhân 24/82 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh không đạt. Vì sao tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, đời sống nhân dân chưa thực sự được nâng cao, cần làm rõ hơn nữa 5 bài học kinh nghiệm đã nêu trong dự thảo...

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Hà Sỹ Toàn- nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn cho rằng trong báo cáo cần chỉ rõ những việc làm được và chưa làm được của tỉnh, phân tích những nguyên nhân để có giải pháp phù hợp... Đồng chí Hoàng Thị Tảo- nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết: Đối với báo cáo chính trị đánh giá, dự báo được tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, cần nêu bật được các mục tiêu chính phải thực hiện. mỗi mục tiêu cần có giải pháp và nhóm giải pháp để thực hiện mang tính khả thi...

Dự thảo Báo cáo Chính  trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII đề ra 4 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025 về nâng cao chất lượng cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư; phát triển nông nghiệp hàng hoá và phát triển du lịch. Dự thảo Báo cáo Chính  trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII nêu một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính như tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm khoảng 7%; thu nhập bình quân thời điểm năm 2025 đạt 55 triệu đồng/người/năm; phấn đấu đến năm 2025 thu ngân sách 1.100 tỷ đồng; có 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, tâm huyết vào dự thảo báo cáo. Đồng chí mong muốn các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm công tác của mình tiếp tục có ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị để góp phần hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Đại hội Đảng bộ tỉnh...

Đến thời điểm hiện tại, các địa phương trên địa bàn tỉnh đều đã triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 153 của Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, nội dung văn kiện đã được các địa phương đẩy mạnh thực hiện.

Lưu ý khi xây dựng văn kiện đại hội, Tỉnh uỷ Bắc Kạn yêu cầu báo cáo chính trị phải kiểm điểm, đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được trong thực hiện mục tiêu, giải pháp đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; xác định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát đúng với tình hình thực tế cho nhiệm kỳ tới.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải đánh giá khách quan, trung thực những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cấp ủy đặt ra, gắn việc kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải tổ chức thật tốt việc lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm phát huy dân chủ, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân.Trong các báo cáo, địa phương cần lưu ý xác định rõ trọng tâm trọng điểm, đánh giá thực chất những kết quả đã được...

Thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng và các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp mình, khẩn trương triển khai xuống cấp cơ sở để thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã đặt ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chú trọng giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, tồn đọng, nổi cộm ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Duy Khánh

Xem thêm