Đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 15/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững. Đồng chí Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bắc Kạn

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bắc Kạn

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe phổ biến các nội dung, giải pháp phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững theo tinh thần Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ; Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 và một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm.

Theo đó, Nghị quyết 82/NQ-CP có 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đó là: Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững. Tiếp tục tạo thuận lợi thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khu du lịch quốc gia. Phát triển sản phẩm và truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch. Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số.

Nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 82/NQ-CP, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch xây dựng 05 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đó là: Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững. Tiếp tục tạo thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế đến Bắc Kạn. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Phát triển sản phẩm và truyền thông quảng bá, xúc tiến du lịch và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đề nghị các địa phương trong thời gian tới tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; bảo đảm phát triển du lịch một cách bài bản, chuyên nghiệp, có quy hoạch và định hướng lâu dài trên cơ sở nghiên cứu và hội nhập sâu rộng với ngành du lịch của các nước phát triển trên thế giới.

Phát triển du lịch toàn diện và sâu rộng nhằm phát huy tối đa nội lực và sử dụng hiệu quả ngoại lực, gắn kết chặt chẽ và thúc đẩy nâng cao sức mạnh tổng hợp, tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước xây dựng xác lập và định vị thương hiệu du lịch Việt Nam. Tăng tốc, quyết liệt hành động hơn nữa để tạo đột phá cho phát triển du lịch. Các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 82/NQ-CP…/.

Xem thêm