Điều chỉnh địa chỉ nhận tác phẩm dự thi sáng tạo tác phẩm báo chí về gương điển hình tiên tiến tỉnh Bắc Kạn

BBK -  Ngày 27/4/2023, Báo Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 43-KH/BBK phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Nội dung: Thi đua đạt kết quả tốt trong Cuộc thi sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, điểm đến hấp dẫn tại tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Thời gian phát động cuộc thi: Từ ngày 05/5/2023 đến ngày 15/6/2023.

Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 16/6/2023 đến ngày 17/6/2023.

Báo Bắc Kạn vừa ban hành công văn điều chỉnh địa chỉ nhận tác phẩm dự thi. Ban tổ chức cuộc thi đề nghị các tác giả gửi tác phẩm về hộp thư điện tử:

baobackandientu.bbk@backan.gov.vn./.

Xem thêm