Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV:

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đã tham góp, chuyển tải nhiều kiến nghị của cử tri đến Chính phủ và các bộ, ngành

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Tại các phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội đoàn Bắc Kạn đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng các dự án luật và thảo luận về các vấn đề quan trọng của quốc gia.
Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn trao đổi, tham góp ý kiến với lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn trao đổi, tham góp ý kiến với lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại các phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn đã tham gia góp ý và chuyển tải nhiều nội dung kiến nghị của cử tri trong tỉnh đến Chính phủ và bộ, ngành.

Đến thời điểm hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản trả lời một trong những nội dung đại biểu kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ tại kỳ họp về việc “quan tâm, dành nguồn lực đầu tư công trung hạn xây dựng mở rộng các tuyến đường quốc lộ đi qua địa bàn có tuyến đường ngang nối với đường Hồ Chí Minh; sớm đầu tư xây dựng đoạn đường tránh trung tâm các huyện, thành phố và các thị trấn trên các tuyến quốc lộ ngang; sớm cho chủ trương đầu tư với dự án tuyến đường cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch”.

Theo văn bản trả lời của Bộ Giao thông vận tải, giai đoạn 2021-2025, Bộ đã cân đối khoảng 2.772 tỷ đồng để đầu tư, cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3B đoạn Xuất Hóa - Cửa khẩu Pò Mã với chiều dài 50km, quy mô cấp IV, 02 làn xe với kinh phí 755 tỷ đồng (hoàn thành năm 2023) và đang chuẩn bị đầu tư 2.017 tỷ đồng để xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn.

Trong giai đoạn trung hạn tiếp theo, Bộ Giao thông vận tải sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vốn để tiếp tục đầu tư nâng cấp các đoạn còn lại của Quốc lộ 3B, Quốc lộ 279 theo quy hoạch; sẽ nghiên cứu đầu tư các đoạn tuyến tránh đô thị như kiến nghị của cử tri theo nhu cầu vận tải và khả năng cân đối vốn.

Trong hoạt động giám sát tối cao, Quốc hội đã tổ chức thành công 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 Bộ trưởng (Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng- Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về các nội dung liên quan đến 4 nhóm vấn đề liên quan. Trong các phiên chất vấn, đã có 454 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn, 112 lượt đại biểu Quốc hội đã thực hiện quyền chất vấn, có 49 lượt đại biểu Quốc hội đã tiến hành tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Tại các phiên thảo luận tại Tổ và tại Hội trường, các đại biểu Đoàn Bắc Kạn đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng các dự án luật và thảo luận về các vấn đề quan trọng của quốc gia với gần 40 lượt phát biểu tại hội trường và phát biểu tại Tổ thảo luận.

Đây là kỳ họp đầu tiên được tổ chức làm 2 đợt (đợt 1 từ 22/5 - 10/6; đợt 2 từ 19/6 - 24/6). Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, xem xét, thông qua 08 luật, 11 nghị quyết, trong đó có 02 dự án Luật được trình xem xét, thông qua theo trình tự 01 kỳ họp; đồng thời Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến lần đầu đối với 08 dự án luật khác.

Cũng tại kỳ họp này, lần đầu tiên Quốc hội thảo luận tại Hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, thể hiện tinh thần đổi mới về công tác dân nguyện của Quốc hội.

Trong phiên thảo luận về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”, đại biểu tỉnh Bắc Kạn đã chuyển tải và kiến nghị những nội dung còn vướng mắc, bất cập liên quan đến nợ vật tư, sinh phẩm trong phòng, chống dịch Covid-19 chưa có phương án tháo gỡ; các tồn tại, hạn chế liên quan đến mô hình quản lý trung tâm y tế cấp huyện, phòng y tế cấp huyện, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ.

Thảo luận về tình hình KT-XH và NSNN, xuất phát từ thực tiễn vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật tại địa phương, các ĐBQH của tỉnh đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương xem xét nâng mức khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng, điều chỉnh, nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đối với tiêu chí tỷ lệ che phủ rừng, bổ sung tiêu chí tỷ lệ đất rừng và độ che phủ rừng của địa phương vào tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với các lĩnh vực chi, đúng với tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII);

Đề nghị giao thẩm quyền cho HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng với một diện tích phù hợp, chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên là rừng sản xuất, rừng tự nhiên có trữ lượng thấp để tạo điều kiện cho địa phương thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH; quan tâm đến chính sách phát triển KT-XH tại các xã ATK, CT229 và đề nghị có các giải pháp để lành mạnh hóa thị trường bảo hiểm nhân thọ…

Ngoài ra, tại kỳ họp, các vị ĐBQH tỉnh Bắc Kạn cũng đã tích cực tham gia các hoạt động do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các nhóm Nghị sĩ của Quốc hội tổ chức. Đồng thời, làm việc với các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong các hoạt động phát triển KT-XH của tỉnh.

Nhìn vào khối lượng công việc đã hoàn thành trong Kỳ họp này, có thể thấy rằng, Quốc hội luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân, theo kịp với diễn biến thực tiễn để vận dụng tối đa tính linh hoạt, trách nhiệm cao trong hoạt động, khai thác triệt để kinh nghiệm và trí tuệ từ mỗi đại biểu Quốc hội để tạo nên sức mạnh tổng hợp. Kết quả Kỳ họp thứ 5 đã khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung trình Quốc hội cũng như các điều kiện bảo đảm và tổ chức kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật./.

Xem thêm