Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn khảo sát việc thực hiện Chương trình MTQG tại Pác Nặm

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 19/7, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn đến khảo sát việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện 03 Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Pác Nặm.
Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn phát biểu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn phát biểu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc

Cùng dự có đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Mục đích của việc khảo sát lần này là nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội đối với việc triển khai, thực hiện 03 Chương trình MTQG (Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030).

Theo báo cáo của UBND huyện Pác Nặm: Năm 2023, tổng kế hoạch vốn các chương trình MTQG trên địa bàn huyện được giao gần 258 tỷ đồng, đã thanh toán trên 74 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch. Trong đó, tổng vốn đầu tư gần 180 tỷ đồng, giải ngân được gần 69 tỷ đồng, đạt trên 38% kế hoạch vốn; tổng vốn sự nghiệp trên 96 tỷ đồng, giải ngân trên 5,7 tỷ đồng, đạt 6% kế hoạch vốn.

Đại diện một số phòng, ban chuyên môn của huyện nêu ý kiến, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện 03 Chương trình MTQG.

Đại diện một số phòng, ban chuyên môn của huyện nêu ý kiến, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện 03 Chương trình MTQG.

Huyện đã nêu một số khó khăn như: Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững Tiểu dự án 1, Dự án 1, tỷ lệ giải ngân đạt thấp do hiện nay các công trình chuyển tiếp đang tiếp tục thi công để hoàn ứng; các công trình khởi công mới trong những tháng đầu năm chủ yếu tập trung hoàn thiện thủ tục để triển khai thi công, chưa có khối lượng để giải ngân; việc triển khai Dự án 2, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Dự án 3, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng gặp nhiều khó khăn do năng lực cấp cơ sở còn hạn chế, thực hiện còn lúng túng.

Đoàn công tác đến khảo sát, thăm mô hình nuôi dê được hỗ trợ từ Chương trình MTQG tại thôn Nà Muồng, xã Giáo Hiệu.

Đoàn công tác đến khảo sát, thăm mô hình nuôi dê được hỗ trợ từ Chương trình MTQG tại thôn Nà Muồng, xã Giáo Hiệu.

Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Dự án 1 nội dung hỗ trợ đất ở, nhà ở chưa thực hiện được do địa phương không có quỹ đất. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khi tổ chức thực hiện lúng túng về đối tượng, hộ gia đình tham gia thực hiện dự án, quy trình thực hiện các dự án…

Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nội dung hỗ trợ điểm bán sản phẩm OCOP và xúc tiến thương mại đã được hỗ trợ 2 điểm bán hàng, đang đề nghị điều chỉnh sang hỗ trợ nội dung khác; Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, hiện tại đơn vị đang chờ văn bản hướng dẫn của cấp trên để tổ chức thực hiện.

Dịp này đoàn công tác đã động viên, thăm, tặng quà hai gia đình người có công tại xã Giáo Hiệu.

Dịp này đoàn công tác đã động viên, thăm, tặng quà hai gia đình người có công tại xã Giáo Hiệu.

Huyện Pác Nặm kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung như: Việc tổ chức thực hiện các mô hình, dự án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 còn gặp rất nhiều lúng túng, vướng mắc từ đối tượng thực hiện, các cách thức thủ tục, quy trình thực hiện. Đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh xem xét sớm thống nhất trong tổ chức thực hiện; có sự kế thừa các văn bản hướng dẫn thực hiện giai đoạn 2016 – 2020…

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Pác Nặm đã đạt được trong việc thực hiện các nội dung của 03 Chương trình MTQG. Đồng chí tiếp thu các ý kiến, kiến nghị và những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện 03 Chương trình MTQG của địa phương để tổng hợp, chuyển đến cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn công tác đã đến khảo sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện 03 Chương trình MTQG trên địa bàn xã Giáo Hiệu; tặng quà cho hai gia đình người có công tại xã Giáo Hiệu./.

Xem thêm