Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Ngân Sơn

Sáng 05/4, Tổ giám sát số 01 của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Hồ Thị Kim Ngân- Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn chủ trì đã thực hiện giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Ngân Sơn.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân- Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Ngân Sơn
Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân- Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Ngân Sơn.

Theo báo cáo của UBND huyện Ngân Sơn, trong giai đoạn từ 2016 - 2021, huyện đã thực hiện tốt các quy định về công khai tài chính đối với các cấp ngân sách, từ khâu phân bổ dự toán đến khâu quyết toán hằng năm, kế hoạch xây dựng cơ bản, công khai quy trình thu và sử dụng các loại quỹ, các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân tại địa phương… để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2021, kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong công tác thẩm định nguồn vốn đầu tư công, huyện đã cắt giảm được gần 4 tỷ đồng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã cắt giảm hơn 6 tỷ đồng. Qua thanh tra từ năm 2016 - 2021 đã phát hiện một số đơn vị chi không đúng quy định, buộc thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước số tiền gần 400 triệu đồng. Các nội dung khác như: Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên… thực hiện nhìn chung bảo đảm theo các quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã nêu một số nội dung nhằm làm rõ hơn, chi tiết hơn đối với kết quả, hiệu quả kinh tế trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ số hiện nay.

Kết luận tại cuộc giám sát, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 mà huyện Ngân Sơn đã đạt được. Đồng chí đề nghị UBND huyện Ngân Sơn chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiếp tục bổ sung số liệu cụ thể, chi tiết, sát với thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bảo đảm theo đề cương đã đề ra; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là việc thực hiện sau kết luận thanh tra; phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn./.

Văn Lạ

Xem thêm