Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn

Chiều 05/4, thực hiện kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ giám sát số 01 do đồng chí Hồ Thị Kim Ngân- Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn chủ trì tiến hành giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân- Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Bắc Kạn
Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân- Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị được thực hiện dựa theo các quy định của pháp luật, theo hướng dẫn triển khai của Trung ương và của tỉnh.

Về quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Đơn vị quản lý, bảo vệ hơn 6.550ha đất rừng tự nhiên và trên 3.538ha rừng phòng hộ; trồng và kinh doanh rừng trồng trên diện tích hơn 3.583ha; sản xuất cây giống lâm nghiệp, tư vấn thiết kế lâm nghiệp. Giai đoạn 2016 – 2021, Công ty thực hiện dự án chuyển tiếp “Dự án bảo vệ và phát triển rừng”, sử dụng vốn ngân sách hỗ trợ cho trồng rừng, bảo vệ khoanh nuôi rừng tự nhiên với tổng số kinh phí hơn 11.788 triệu đồng (đã quyết toán theo năm hơn 9.487 triệu đồng, chưa quyết toán hơn 2.301 triệu đồng). Hằng năm căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đơn vị đã xây dựng phương án tài chính, báo cáo chủ sở hữu (UBND tỉnh, Sở Tài chính) và tổ chức thực hiện bảo đảm việc quản lý tài chính được tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

Kết quả bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong giai đoạn 2016 – 2021 tổng hợp kết quả đầu tư sản xuất kinh doanh nhìn chung có nhiều chuyển biến, vốn Nhà nước được bảo toàn. Tuy nhiên, năm 2018 – 2019 do trích lập dự phòng khoản đầu tư bị thua lỗ khi góp vốn vào Công ty Cổ phần SAHABAK từ giai đoạn trước với tổng số tiền lỗ lũy kế 39 tỷ đồng.

Tại buổi giám sát, đại diện Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn nêu một số khó khăn như: Trong quá trình thực hiện khoán khanh nuôi, trồng rừng, hợp tác trồng rừng nhiều diện tích rừng trồng cây keo bị chết (ước tính cả giai đoạn khoảng 200ha) nên rất lãng phí các chi phí đầu tư. Đơn vị mong muốn các cấp có thẩm quyền của tỉnh cần sớm thực hiện các quy định của Nhà nước cùng với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn giải quyết dứt điểm hơn 600ha đất rừng tại một số địa phương hiện nay vẫn còn tranh chấp với người dân.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã nêu một số nội dung nhằm làm rõ hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh, hiệu quả kinh tế và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với các hoạt động quản lý, sử dụng trụ sở, bảo vệ tài sản công, các đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn tại các huyện…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân- Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn chia sẻ với những khó khăn mà Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn nêu tại buổi làm việc, ghi nhận các ý kiến của đại diện Công ty để chuyển đến các cấp, ngành, địa phương liên quan. Đồng chí đề nghị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn tiếp tục bổ sung thêm các số liệu liên quan đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các nội dung liên quan theo ý kiến của Đoàn giám sát. Công ty cần tiếp tục bám sát các quy định của Nhà nước, hướng dẫn của bộ, ngành, địa phương, có kế hoạch sản xuất kinh doanh dựa trên các quy định của cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Văn Lạ

Xem thêm