HĐND tỉnh Bắc Kạn:

Giám sát thực hiện các dự án liên kết hỗ trợ phát triển sản xuất

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Ngày 31/8, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bắc Kạn tiến hành giám sát thực hiện các dự án liên kết hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh tại một số HTX trên địa bàn huyện Na Rì, Chợ Mới.

Đoàn giám sát thăm nắm một hộ dân tham gia Dự án liên kết trồng khoai tây của HTX Bình Minh tại xã Trần Phú (Na Rì).

Đoàn giám sát thăm nắm một hộ dân tham gia Dự án liên kết trồng khoai tây của HTX Bình Minh tại xã Trần Phú (Na Rì).

Đoàn đã giám sát tại HTX An Diệp (xã Sơn Thành, Na Rì), HTX Trần Phú và HTX Bình Minh (xã Trần Phú, Na Rì), HTX Đoàn Kết (xã Cao Kỳ, Chợ Mới) để thăm nắm tình hình thuận lợi, khó khăn, kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; trình tự, thủ tục khi tham gia các dự án như: Phương án phê duyệt dự án, biên bản nghiệm thu, cam kết chu kỳ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm…

Qua giám sát cho thấy, các HTX cơ bản chấp hành đầy đủ các quy định về cơ chế chính sách khi tham gia dự án, có sự liên kết với các thành viên, bao tiêu đầu ra sản phẩm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn phát sinh nhiều khó khăn, nhất là về năng lực chuyên môn của HTX; một số HTX chỉ thực hiện được năm đầu tiên, không duy trì chu kỳ 03 năm liên tục như phê duyệt ban đầu (HTX Trần Phú, HTX Đoàn Kết) dẫn đến nguy cơ lãng phí nguồn lực của Nhà nước.

Đoàn giám sát làm việc với HTX Trần Phú về Dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ lợn thịt.

Đoàn giám sát làm việc với HTX Trần Phú về Dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ lợn thịt.

Một số nguyên nhân được chỉ ra là: Việc tiếp cận các thủ tục hành chính của HTX còn hạn chế; sản phẩm của một số HTX mang tính thời vụ, do đó khi gặp vướng mắc về thủ tục dẫn đến không triển khai kịp thời vụ; có HTX chưa thực sự chủ động, mặn mà với dự án liên kết; nhiều hộ dân tham gia liên kết chưa nhiệt huyết, còn ỷ lại vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước.

Các HTX được giám sát đề nghị: Các cấp tiếp tục quan tâm hỗ trợ các chính sách của Nhà nước, thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, quy trình tiếp cận, nghiệm thu, quyết toán dự án; cần giảm tải các thủ tục hành chính không cần thiết, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, vùng nguyên liệu mở rộng thị trường...

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đề nghị các HTX cần kiểm tra, quản lý hồ sơ sổ sách, sắp xếp, bổ sung tài liệu một cách khoa học như: Báo cáo tài chính, mua bán vật tư… Đề nghị với các cấp, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong tổ chức triển khai các dự án. Nội dung tại cuộc giám sát sẽ được Đoàn chuyển tới ngành chức năng xem xét, giải quyết./.

HTX Đoàn Kết, Trần Phú

Xem thêm