HĐND huyện Na Rì tổ chức Kỳ họp đột xuất

BBK - Ngày 29/9, HĐND huyện Na Rì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 13 giải quyết vấn đề phát sinh đột xuất.
Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Na Rì khóa XX đã thông qua 05 nghị quyết.

Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Na Rì khóa XX đã thông qua 05 nghị quyết.

Các đại biểu dự Kỳ họp đã dành nhiều thời gian thảo luận báo cáo, các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Tại Kỳ họp, Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan đã trao đổi, giải trình làm rõ các nội dung thảo luận tại Kỳ họp.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 6); Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nguồn vốn ngân sách địa phương) cấp huyện điều hành (lần 4); Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 (lần 3); Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình MTQG năm 2023 (lần 1); Nghị quyết Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Xem thêm