Hội đồng Nhân dân thị xã Bắc Kạn đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Trong 2 ngày 26 và 27/6, Hội đồng Nhân dân thị xã Bắc Kạn khóa V (nhiệm kỳ 2011 - 2016) đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá kết quả các mặt kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014. Dự kỳ họp có đồng chí Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong 2 ngày 26 và 27/6, Hội đồng Nhân dân thị xã Bắc Kạn khóa V (nhiệm kỳ 2011 - 2016) đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá kết quả các mặt kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014. Dự kỳ họp có đồng chí Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014; báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách địa phương; báo cáo của Thường trực HĐND thị xã Bắc Kạn về kết quả hoạt động của HĐND thị xã Bắc Kạn trong 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2014 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo của UBND thị xã Bắc Kạn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã Bắc Kạn khoá V...Theo báo cáo của UBND thị xã Bắc Kạn, trong 6 tháng đầu năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực chung, việc thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng vẫn đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ngoài quốc doanh dự ước đạt 700 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch, tiếp tục cấp giấy chứng nhận mới cho 170 hộ kinh doanh cá thể, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho 52 hộ; sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 54 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch và bằng 115% so với cùng kỳ; xây dựng cơ bản ước giải ngân được 26 tỷ đồng, đạt trên 44% kế hoạch. Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, tổng diện tích lúa xuân thực hiện được 344ha, diện tích ngô xuân thực hiện được 128ha, đến nay lúa xuân đã thu hoạch đạt trên 80% diện tích, năng suất ước đạt 52 tạ/ha; đối với trồng rừng, năm 2014 thị xã Bắc Kạn được giao thực hiện 285ha, nhưng nhân dân đăng ký thực hiện lên đến 343ha, hiện nay nhân dân đang tập trung thực hiện và sẽ phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2014. Về lĩnh vực chăn nuôi thú y, thời gian qua trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra, tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 44 tỷ đồng, bằng 57,8% so với dự toán giao...

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; trên địa bàn không có dịch bệnh lớn xảy ra, công tác khám, chữa bệnh được duy trì thường xuyên. An ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận, đóng ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình, tiến hành chất vấn và nghe trả lời chất vấn. Kỳ họp đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, gồm: Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; tích cực kiểm tra đôn đốc và khai thác triệt để các nguồn thu để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nông dân sản xuất vụ mùa, phấn đấu kịp thời vụ, tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng; làm tốt công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; phấn đấu hoàn thành cấp 2.057 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đẩy nhanh quyết toán vốn các công trình, dự án, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững…

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Bắc Kạn trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp, ngành, xã, phường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm đó là cần rà soát lại các nguồn thu để đẩy mạnh quá trình thu ngân sách; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhằm có bước tăng trưởng kinh tế ổn định; tăng cường công tác quản lý đô thị và vệ sinh môi trường; trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cần tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với mục tiêu trở thành thành phố vào năm 2015, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã Bắc Kạn cần đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng trên địa bàn nhằm bảo đảm lộ trình lên thành phố.


Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã Bắc Kạn khoá V đã nhất trí cao với các nội dung, báo cáo đưa ra, đồng thời thông qua 2 nghị quyết là: Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2014; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách thị xã Bắc Kạn năm 2013./.
 

Thu Trang

Xem thêm