Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 30/6, Hội đồng Tư vấn của tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp, xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn phổ biến nội dung trước khi các ứng viên trình bày chương trình hành động.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn phổ biến nội dung trước khi các ứng viên trình bày chương trình hành động.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chủ trì.

Nhân sự tham gia thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh lần này gồm các đồng chí: Đỗ Tài, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Âu Thị Hồng Thắm, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị tỉnh.

Ứng viên trình bày chương trình hành động trước các thành viên Hội đồng tư vấn.

Ứng viên trình bày chương trình hành động trước các thành viên Hội đồng tư vấn.

Tại buổi làm việc, các ứng viên có 15 phút để trình bày chương trình hành động của mình và 30 phút trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng Tư vấn liên quan đến việc nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, công tác cải cách hành chính, lộ trình phát triển của Trường Chính trị tỉnh; giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn của nhà trường trong thời gian tới…

Kết luận của Hội đồng Tư vấn là một trong những căn cứ để tỉnh xem xét, bổ nhiệm cán bộ theo quy định./.

Xem thêm