Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 41 (khoá XII)

Sáng 15/8, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 41 (khoá XII) nhiệm kỳ 2020-2025 để bàn một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; báo cáo tiến độ  triển khai dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể.

Cho ý kiến về: Quy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Dừng thực hiện Đề án Quản lý khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tổng kết thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 08/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác quản lý, giám sát việc thi hành án hình sự, thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị cũng thực hiện công tác cán bộ và bàn một số nội dung quan trọng khác./.

Nông Vui

Xem thêm