Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 27/12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị Công đoàn (Hà Nội) và trực tuyến toàn quốc.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến điểm cầu Bắc Kạn.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến điểm cầu Bắc Kạn.

Hội nghị quán triệt 04 chuyên đề, gồm: Một số nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn, tài chính, kiểm tra, giám sát và công tác nữ công công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Thông qua hội nghị nhằm tăng cường nhận thức chính trị của cán bộ công đoàn các cấp, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào thực tiễn./.

Xem thêm