Hội nghị toàn quốc về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 31/7, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023 - 2030. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021, các bộ, ngành, địa phương đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Chưa thực hiện tốt công tác bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư; chất lượng đô thị chưa bảo đảm do sáp nhập đơn vị hành chính nông thôn vào đơn vị hành chính đô thị; việc thực hiện các chế độ chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp chưa kịp thời...

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, để sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết 117/NQ-CP về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hội nghị cũng được nghe hướng dẫn các bước sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; việc rà soát, thực hiện điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch; việc điều chỉnh địa giới hành chính; việc quản lý tài chính, biên chế…

Đại biểu nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là một việc khó, nên công tác lãnh đạo điều hành cần quyết liệt. Cần làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự nhận thức cao, sự đồng thuận cao trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Quá trình thực hiện cần làm chắc chắn, thận trọng, trên cơ sở công khai, minh bạch; phải tính đến các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa truyền thống, điều kiện địa lý tự nhiên, có lộ trình triển khai cụ thể hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, cần gắn với đổi mới bộ máy Nhà nước tinh gọn, hiệu quả; hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền số; giải quyết chế độ chính sách kịp thời, đúng đối tượng, công khai minh bạch đối với cán bộ, công chức thực hiện sắp xếp; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong quá trình thực hiện. Sau khi sắp xếp, cơ sở vật chất có dôi dư thì cần có phương án sắp xếp tiếp theo, tránh lãng phí nguồn lực của đất nước.../.

Xem thêm