Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 1

Sáng 19/01, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 1 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021 với các điểm cầu trực tuyến trong toàn quốc. Đồng chí Phan Xuân Thủy- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bắc Kạn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu được lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022”. Chuyên đề đã cung cấp cho các đại biểu cái nhìn khái quát, đầy đủ và sâu sắc hơn về tình hình thế giới năm qua, nổi bật là diễn biến dịch bệnh Covid-19, xu hướng hợp tác, cạnh tranh giữa các quốc gia, đặc biệt là các cường quốc. Dù có mâu thuẫn, xung đột tại một số quốc gia, khu vực nhưng xu hướng hợp tác cùng phát triển vẫn là chủ đạo trên trường chính trị thế giới. Trong bối cảnh đó, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2021 tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều đổi mới về hình thức, nội dung với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin, góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam với bạn bè thế giới.

Hội nghị tiến hành tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn là một trong 15 năm tập thể được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng năm 2021.

Nội dung báo cáo và các tham luận tại Hội nghị đã chia sẻ nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong tuyên truyền miệng về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là vấn đề liên quan đến thực hiện mục tiêu kép của đất nước, phản biện những thông tin xấu, độc trên môi trường mạng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của ban tuyên giáo các cấp, các báo cáo viên trong việc định hướng, tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, Nhân dân, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ tháng 2 và những tháng tiếp theo, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tập trung vào các nội dung trọng tâm: Tuyên truyền làm nổi bật kết quả công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tiếp tục quan tâm thông tin kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”. Tuyên truyền đậm nét kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và những thành tựu nổi bật của đất nước, địa phương năm 2021.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn là một trong 15 năm tập thể được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng năm 2021.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn là một trong 15 năm tập thể được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng năm 2021.

Một nội dung quan trọng khác cũng cần được tập trung thực hiện là phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự cho người dân đón Tết an vui. Có kế hoạch tuyên truyền chủ động, đậm nét các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, trước mắt là Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022).

Để đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương, các báo cáo viên cần đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm./.

Xuân Nghiệp

Xem thêm