Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác dân vận năm 2022

Sáng 13/01, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tới dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn. 

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, trong năm 2021, công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung, phương thức. Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt kết quả cao. Vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phòng, chống dịch; hệ thống dân vận đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hình thành nhiều mô hình phòng, chống dịch hiệu quả.

Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đối thoại với Nhân dân và đẩy mạnh cải cách hành chính. Các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Hội nghị thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, như: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và phương thức nắm tình hình Nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, tập trung vào phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo nâng cao hiệu quả triển khai công tác dân vận chính quyền, Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao kết quả của hệ thống dân vận đạt được trong năm 2021, đồng thời nhất trí với nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của ngành. Để công tác dân vận tiếp tục đạt được nhiều kết quả, đồng chí nhấn mạnh: Công tác dân vận cần đổi mới về nội dung, phương thức theo hướng thiết thực, gắn với đời sống Nhân dân, huy động sự vào cuộc có hiệu quả của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên; các hoạt động phải gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận, Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Công tác dân vận cần hướng mạnh về cơ sở, chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp; cán bộ làm công tác dân vận phải có kiến thức, phương pháp làm việc khoa học, có văn hóa, kiên trì và trách nhiệm. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phân công cán bộ có kiến thức, kinh nghiệm để làm công tác dân vận; kịp thời khen thưởng, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến…/.

Hoàng Vũ

Xem thêm