Hội nghị trực tuyến triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam

Sáng 05/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm hướng dẫn, trao đổi việc triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam và đẩy mạnh tuyên truyền mạng xã hội. Đồng chí Phùng Khánh Tài- Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Ma Nhật Hoài- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được trao đổi kỹ năng thành lập, vận hành “Trang cộng đồng” (Fanpage), kỹ năng biên tập tin bài, cách đăng tin bài lên trang và cách thức quản trị hệ thống thông tin trên “Trang cộng đồng” (Fanpage) đối với cán bộ Mặt trận các cấp. Hướng dẫn sử dụng phần mềm vận hành hệ thống “Trang cộng đồng”. Một số đại biểu chia sẻ và báo cáo kết quả đạt được của “Trang cộng đồng” từ khi thành lập tại các địa phương. Thảo luận về Quy chế Thông tin, tuyên truyền trong hệ thống “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam các cấp và các nội dung liên quan, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kết nối, vận hành trong thời gian qua. Định hướng và thống nhất những nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới…/.

Nông Vui

Xem thêm