Hội thảo về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT- XH

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 27/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo tổng kết thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn từ năm 2015 đến nay.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chủ trì.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đọc báo cáo đề dẫn tại hội thảo.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đọc báo cáo đề dẫn tại hội thảo.

Theo báo cáo tại hội thảo, thông qua việc cụ thể hóa chương trình thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hằng năm, khối đại đoàn kết toàn dân dựa trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức ngày càng được tăng cường; vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể được phát huy.

Nhận thức của hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ngày càng nâng cao, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. Kinh tế - xã hội có sự phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được tăng cường; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không để xảy ra "điểm nóng"; kinh tế, văn hóa, xã hội, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng, củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở; thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; phát huy khá tốt vai trò của Nhân dân trong giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hệ thống tổ chức MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được kiện toàn, củng cố; giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện đi vào nền nếp và từng bước nâng cao chất lượng. Nhiều mô hình, điển hình “Tự quản” thực sự lan tỏa trên mọi mặt đời sống xã hội, đã thu hút, tập hợp sự tham gia, cống hiến của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Cùng với đó, công tác giám sát và phản biện có nhiều tiến bộ. Hình thức giám sát đa dạng, nội dung giám sát trên nhiều lĩnh vực, cách thức tổ chức có nhiều sáng tạo, đưa ra nhiều kiến nghị sát với yêu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi. Nhiều ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở, của các tổ chức thành viên đã được các cơ quan tiếp thu, đã và đang trở thành một kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp cấp ủy, chính quyền xem xét, quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các vấn đề, như: Kết quả đạt được từ năm 2015 đến nay đối với công tác tham mưu của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đối với cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; tình hình và kết quả thực hiện mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, công tác phối hợp của MTTQ và các đoàn thể với cấp ủy, chính quyền...

Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời, giao bộ phận chuyên môn tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp, để bổ sung vào báo cáo, nhằm đánh giá đầy đủ hơn, nêu bật kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại; đề ra các giải pháp nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.

Xem thêm