Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 18/10, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương Khóa 3.

Tham dự khóa học có 89 học viên là công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý cấp phòng và tương đương đến từ các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu và học viên dự Lễ khai giảng.

Các đại biểu và học viên dự Lễ khai giảng.

Trong thời gian 10 ngày (từ ngày 18/10 đến 03/11), các học viên được bồi dưỡng 08 chuyên đề, gồm những kiến thức về công tác lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tham mưu; lập và tổ chức thực hiện kế hoạch của cấp phòng; phân công, kiểm tra, giám sát công việc...

Qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng được bổ sung kiến thức và các kỹ năng, nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo quản lý nội bộ cấp phòng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Xem thêm