Không tự ý tổ chức hoạt động du lịch trong hồ Nặm Cắt khi chưa được cấp phép

Ngày 20/7/2022, Báo Bắc Kạn điện tử đăng tải tin “Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tắm mát tại khu vực Hồ chứa nước Nặm Cắt”. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn đã có văn bản tiếp thu và phản hồi nội dung bài báo.

Hoạt động tự phát của người dân tại hồ chứa nước Nặm Cắt tiềm ẩn nguy hiểm.
Hoạt động tự phát của người dân tại hồ chứa nước Nặm Cắt tiềm ẩn nguy hiểm.

Theo đó, công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt được Bộ NN&PTNT phê duyệt dự án đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư tại các Quyết định 2926/QĐ-BNN-XD ngày 15/10/2009; Quyết định 996/QĐ-BNN-XD ngày 12/5/2014; Quyết định 1258/QĐ-BNN-XD ngày 17/04/2019; Quyết định 3833/QĐ-BNN-XD ngày 22/9/2021. Ngày 11/5/2022 công trình đã được Cục Quản lý xây dựng công trình chấp thuận kết quả nghiệm thu của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2 để đưa vào khai thác sử dụng tại Thông báo số 464/TB-XD-TC. Ngày 20/7/2022 UBND tỉnh, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2 đã họp thống nhất, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt cho Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn (Công ty).

Ngay từ khi công trình hoàn thành (tháng 01/2022), trong khi chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, Công ty đã giúp Chủ đầu tư vừa quản lý, vừa giám sát, chạy vận hành thử công trình theo quy định. Tuy nhiên trong thời gian vận hành thử công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt, Công ty gặp một số khó khăn như: Dự án sau khi thu hồi, giải phóng mặt bằng nhưng người dân vẫn còn đất canh tác thuộc lưu vực lòng hồ, nên bà con đi lại, neo đậu thuyền trên mái thượng lưu đập, gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành công trình, không đảm bảo về an toàn đập, hồ chứa theo quy định.

Mặc dù công trình đã được cắm biển cấm, biển cảnh báo nguy hiểm khu vực nước sâu, Công ty thường xuyên phối hợp cùng UBND xã Dương Quang nhắc nhở người dân không đi lại, tắm, bơi, sử dụng thuyền, hoạt động thể thao, tham quan du lịch... trong phạm vi bảo vệ công trình khi chưa được cấp phép, nhưng một số tổ chức, cá nhân vẫn chưa chấp hành, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về tính mạng, tài sản của Nhân dân. Không những vậy, một số người dân còn có hành vi phá hoại tài sản.

Qua nội dung tại bài báo “Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tắm mát tại khu vực Hồ chứa nước Nặm Cắt”, Công ty xin tiếp thu và mong muốn thời gian tới, Báo Bắc Kạn tiếp tục đồng hành với Công ty và các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý trên địa bàn tỉnh kịp thời tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật về an toàn hồ chứa; không sử dụng thuyền để đi lại, đánh bắt thủy sản trên lòng hồ khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép; không tắm, bơi, đi lại trong phạm vi bảo vệ công trình... Công ty sẽ thực hiện việc quản lý và có biện pháp cùng ngành chức năng xây dựng quy chế phối hợp để quản lý tốt công trình khi được UBND tỉnh giao./.

N.Đ

Xem thêm