Kỳ họp đột xuất HĐND huyện Ngân Sơn

Chiều 10/10, Thường trực HĐND huyện Ngân Sơn tổ chức Kỳ họp đột xuất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp đột xuất
Đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp đột xuất.

Các đại biểu HĐND huyện đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết tập trung vào công tác nhân sự của HĐND và UBND huyện như: Xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó ban Pháp chế HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026; xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Kim Hiểu, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. Thông qua Nghị quyết kết quả bầu bổ sung thành viên UBND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nông Văn Hoạt, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; bà Hà Kiều Diễm, Trưởng phòng Tư pháp; Nghị quyết kết quả bầu kiện toàn chức danh Phó ban Pháp chế HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã xem xét, thông qua Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện./.

Văn Lạ

Xem thêm